FELLA

Fundación d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes

La FELLA (Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes) neix a finals dels vuitanta del segle passat dintre dels debats que s’estan donant a la CNT-AIT. El descens de l’activitat sindical i la desafiliació projecten la recerca d’espais que donin sortida a iniciatives i activitats que reclamen els seus afiliats. La FELLA no es el braç cultural de la CNT-AIT, ja que aquest a través dels seus Sindicats i Comités, són suficientment creadors i difusors de cultura llibertaria

Una de les tasques mes importants de la FELLA. i on ha dedicat gran part dels seus esforços, es la conservació i preservació de materials llibertaris dels últims anys, concretament des de 1975 fins als nostres dies.

Els arxius es componen fonamentalment de llibres, publicacions i documentació orgànica de CNT-AIT. Les publicacions són de caire llibertari tot i que també hi han alternatius. De les llibertaries hi han més de 3000 capçaleres i unes 25000 exemplars. La distribució es de la seguent manera:

De les publicacions destacar la col·lecció de premsa llibertaria editada a l’Estat Espanyol els últims 35 anys, amb unes 1000 capçaleres es potser una de les més importants en el mon. Els catàlegs de la FELLA, així com altres temes, es poden consultar a la seva web: https://www.nodo50.org›fella

La biblioteca de la FELLA està formada per més de 2500 llibres i uns 1000 fullets la majoria de caire anarquista o social, s’ha fet una selecció temàtica rebutjant donacions que no es corresponien amb els objectius de la Fundació. També es important la col·lecció de cartells amb més de 3500. Altres materials als arxius són octavetes, dossiers de premsa, postals, enganxines, calendaris i cintes de vídeo, CD’s i DVD’s.

Un dels fets més significatius de la FELLA va ser l’encontre internacional que va tenir lloc a Barcelona al setembre de 1993 amb el nom de “Anarquisme: exposició internacional” amb companys que van venir d’Europa i sud-america. Aquest encontre va ser el resultat de varis anys de treball a través d’una iniciativa de la FELLA on poder debatre i reflexionar sobre la crisis de les ideologies que també havia afectat a l’anarquisme. Per poder fer aquest esdeveniment la FELLA es va posar en contacte amb diferents entitats llibertaries de Barcelona, Madrid, Lausanne, Marsella i Milà. Era la primera vegada que set entitats llibertaris es posaven d’acord per fer un esdeveniment d’aquesta magnitud.

La FELLA encara que forma part de la CNT-AIT Catalunya es una entitat autònoma respecte al seu funcionament. Intenta crear dinàmiques diferents per a les seves activitats fora de les estructures del sindicat, amb la finalitat de crear espais on tinguin cabuda totes les tendències i pensaments del moviment llibertari. Disposem d’una sala per una cinquantena de persones i on des de l’any 1995 hem realitzat una gran quantitat d’actes culturals com són presentacions de llibres, debats sobre diferents temes, jornades temàtiques i algunes exposicions. Alguns d’aquests actes s’han fet conjuntament amb ateneus i col·lectius culturals llibertaris.

Generar idees i activar projectes es el fi que persegueix aquesta Fundació a través dels seus actes culturals o de qualsevol altres activitat. Formar i conscienciar als companys sobre la recuperació de materials, es a dir, de la nostra historia i difusió del pensament llibertari i anarcosindicalista també forma part dels nostres objectius.

 

Carles Sanz – Coordinador de la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes de la CNT-AIT de Catalunya