Social

Prou precarietat, plantem cara al capitalisme

CATALÀ

La classe treballadora produeix tota la riquesa: tots els productes i serveis. El benefici empresarial no ha parat de pujar en les darreres dècades fruit de la tecnologia, de la productivitat més gran i també de l’empitjorament de les condicions laborals i de la reducció del poder adquisitiu dels salaris.

La inflació, per motius molt diversos, es dispara. Les empreses pugen els preus però no actualitzen els salaris amb la qual cosa encara es lucren més.

Treballem només per a benefici de la classe capitalista. Doncs una gran part amb prou feines podem arribar a final de mes. Mentre els empresaris cada cop guanyen més.

Les pensions ja són de misèria en aquest país i encara fa anys que ni s’actualitzen segons la inflació, de manera que cada vegada van a menys. Et passes tota la vida treballant, enriquint a una minoria i pagant més de la meitat del salari en impostos, i quan arribes a gran ni tens dret a una pensió digna.

Tot això passa després de dècades de reculades i pèrdues de drets a causa de la resignació i delegació en els “sindicats” del poder i en els partits del color que siguin. Qui mana al final és qui té el capital i els polítics obeeixen els seus amos.

O ens plantem o seguirem de mal en pitjor. Cal ensenyar ja les dents al capitalisme i la seva comparsa, l’Estat. Organitza’t i lluita de forma autònoma i entre iguals, o segueix lamentant-te i empassant-te fins que t’arribi l’aigua al coll.

Enderroquem el capitalisme, per saquejador i ecocida!

CASTELLANO

La clase trabajadora produce toda la riqueza: todos los productos y los servicios. El beneficio empresarial no ha parado de subir en las últimas décadas fruto de la tecnología, de la mayor productividad y también del empeoramiento de las condiciones laborales y de la reducción del poder adquisitivo de los salarios.

La inflación, por muy diversos motivos, se dispara. Las empresas suben los precios pero no actualizan los salarios con lo cual aún se lucran más.

Trabajamos solo para beneficio de la clase capitalista. Pues una gran parte apenas podemos llegar a final de mes. Mientras los empresarios cada vez ganan más.

Las pensiones son ya de miseria en este país y aún llevan años que ni se actualizan según la inflación, con lo que cada vez van a menos. Te pasas toda la vida trabajando, enriqueciendo a una minoría y pagando más de la mitad del salario en impuestos, y cuando llegas a mayor ni tienes derecho a una pensión digna.

Todo esto sucede tras décadas de retrocesos y pérdidas de derechos a causa de la resignación y delegación en los “sindicatos” del poder y en los partidos del color que sean. Quien manda al final es quien tiene el Capital y los políticos obedecen a sus amos.

O nos plantamos o seguiremos de mal en peor. Hay que enseñar ya los dientes al capitalismo y su comparsa, el Estado. Organízate y lucha de forma autónoma y entre iguales, o sigue lamentándote y tragando hasta que te llegue el agua al cuello.

¡Derroquemos al capitalismo, por saqueador y ecocida!