Laboral

PROU D’EXPLOTACIÓ, ABUSOS I REPRESSIÓ SINDICAL A LA TORRE I EL TEMPLE DEL SOL

CNT-AIT Tarragona denucnia el següent als càmpings del Temple del Sol i la Torre del Sol, a Miami Platja i Mont-roig:

  • Nombroses treballadores sense contracte ni seguretat social.
  • Paguen per sota conveni i sense vacances ni pagues extra.
  • Jornades interminables sense pagar hores extres.
  • Acomiadaments improcedents.
  • Fixos discontinus que reclamen els seus drets són acomiadats sense dret a indemnització.